BJERRING Datapolitik

Persondatapolitik:

Der sker en logning af besøgende på vores hjemmeside www.bjerring-sales.dk for at få en statistik over antallet af besøgende.

Der anvendes cookies på vores hjemmeside www.bjerring-sales.dk, med det formål at kunne genfinde kundeoplysninger ved evt. senere bestillinger

Der indsamles kunde navn og adresseoplysninger, telefonnumre og e-mail ved bestilling af vare ved henvendelse til os, samt fra/på vores hjemmeside www.bjerring-sales.dk, med det formål at ekspederer Deres bestilling. Persondataoplysninger transmitteres ikke krypteret.

Modtagne kundeoplysninger videresælges ikke til tredjepart, eller anvendes for markedsføring uden forudgående aftale.

Persondataoplysninger opbevares af BJERRING i 5 år i henhold til bogføringsloven. BJERRING er ansvarlig for opbevaringen af data. Persondata-oplysninger opbevares ikke krypteret.

Der er ikke muligt at vise den indgåede aftale og/eller bestilling elektronisk. Hvis køber ønsker kopi af aftale og/eller bestilling, kan anmodning om dette fremsendes på mail.

Der kan gøres indsigelser mod registreringen i henhold til persondataloven.